Koučování

Koučink je „partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“ (podle stanov ICF - Mezinárodní federace koučů) Více informací a zkušenosti studentů s koučováním najdete zde


Přihlaste se do poradny


Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a heslo do CASu.

Upozornění: Pokud se Vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci, oslovte prosím poradce e-mailem nebo nám napište na .


Nevidíte volné termíny v aplikaci? Vypsané termíny se Vám nehodí? Neváhejte prosím napsat e-mail, domluvíme si koučování touto cestou.


Kontakty:

Mgr. Silvie Nedvědová

Tel.: 778 420 553

Místo: Školská 13a, Praha 1

Vystudovala jsem na PedF UK. Učila jsem, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně s dětmi se školními obtížemi a také v neziskové i soukromé sféře. Absolvovala jsem dlouhodobé výcviky v terapii zaměřené na klienta, v telefonické krizové intervenci aj. a koučovací výcvik akreditovaný ICF a MŠMT.

V UK Pointu pracuji od roku 2008; od roku 2012 jako koordinátorka poraden Centra Carolina a kouč.

Spolupracuji s projektem Science Slam na UK. Zájemci o účinkování v Science Slamu mohou využít koučování například při práci na svém soutěžním vystoupení.


Mgr. Jakub Fiala

Tel.: 608 779 861

Místo: Na Příkopě 29, Praha 1, 5. patro (m. č. 503)

Jsem absolventem Studia nových médií FF UK při Ústavu informačních studií a knihovnictví, kde působím jako tajemník a lektor. Ve svém doktorském studiu Informační vědy se můj zájem soustředí na oblast sebeměření (Self-Tracking), data miningu a otázek vlivu kvantifikace života (Quantified Self) na chování jednotlivce.

V rámci poradenských služeb UK Point se věnuji koučování s využitím metodiky Reteaming®.


Mgr. & Mgr. Lenka Slavíková

Místo: Centrum Setkání, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Zabývám se profesním poradenstvím, psychologickým koučováním, výběrem a rozvojem zaměstnanců a psychoterapií orientovanou na tělo.

Pro UK Point zajišťuji službu Diagnostiky osobnostních a karierních předpokladů a individuální koučování.


Vystudovala jsem nejprve jednooborovou sociologii na FF UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu jsem zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu jsem přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala jsem roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group). Věnovala jsem se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Během rodičovské dovolené jsem dokončila pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo) a rozšířila svoje působení o terapeutickou práci s psychosomatickými pacienty. Několik let jsem pracovala ve zdravotnictví v Centru komplexní péče Dobřichovice jako psychoterapeut a kouč.

V současnosti mám svou soukromou praxi v Praze a v Řevnicích a externě spolupracuji s UK Pointem.


Coaching in English

Jan Prach

+420 724 358 829

Place: Palác Ymca, Na Poříčí 12 - SANTEA

I work with people from many different fields, who have one thing in common – they want to work on themselves and change something in their lives. We are using both the support of Western psychology and the yoga techniques, meditation and mindfulness.

I perceive coaching as the essence of practical psychology. It is a set of mental life-hacks, tools that will help us to build and achieve goals, change and improve our lives. Properly managed coaching should lead a person to increase awareness of their life situation and responsibility for their decisions. This will incredibly increase his self-awareness, work efficiency and meaningfulness of life as such.

I have been working for several years with both managers and students who want to be at the forefront of their field and who are looking for motivation, discipline and the real purpose of their job.

We can meet in person at SANTEA office, Na Poříčí 12, Prague 1

More about me.
Poslední změna: 17. říjen 2021 14:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám