Koučování

Koučink je „partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“ (podle stanov ICF - Mezinárodní federace koučů) Více informací a zkušenosti studentů s koučováním najdete zde


PŘIHLAŠOVACÍ APLIKACE


Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a heslo do CASu.

Upozornění: Pokud se Vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci, oslovte prosím poradce e-mailem nebo nám napište na .


Nevidíte volné termíny v aplikaci? Vypsané termíny se Vám nehodí? Neváhejte prosím napsat e-mail, domluvíme si koučování touto cestou.


Kontakty:

Mgr. Jakub Fiala

Tel.: 608 779 861

Místo: Kartouzská 4, Praha 5-Anděl

Věnuji se v UK Pointu koučování a facilitaci podpůrných skupin. Při práci s klienty mě provází přístup zaměřený na řešení (SFBT), který nám umožňuje společně hledat cestu k žádoucím změnám. Mezi častá témata, která s klienty řeším, patří například problémy při studiu nebo v práci, osobní rozvoj, partnerské vztahy, strach, úzkosti, nejistota a mnohá další.


Více než 10 let jsem působil jako tajemník, lektor a v mnoha dalších rolích na Filozofické fakultě UK, kde nyní dokončuji doktorské studium a příležitostně jako externista vyučuji. Absolvoval jsem jednoletý systemický koučovací a komplexní akreditovaný psychoterapeutický výcvik (Dalet Olomouc). V rámci soukromé praxe pracuji jako terapeut a svoji práci pravidelně superviduji; více informací o mně.


Mgr. & Mgr. Lenka Slavíková

Místo: Centrum Setkání, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Zabývám se profesním poradenstvím, psychologickým koučováním, výběrem a rozvojem zaměstnanců a psychoterapií orientovanou na tělo.

Pro UK Point zajišťuji službu Diagnostiky osobnostních a karierních předpokladů a individuální koučování.


Vystudovala jsem nejprve jednooborovou sociologii na FF UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu jsem zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu jsem přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala jsem roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group). Věnovala jsem se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Během rodičovské dovolené jsem dokončila pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo) a rozšířila svoje působení o terapeutickou práci s psychosomatickými pacienty. Několik let jsem pracovala ve zdravotnictví v Centru komplexní péče Dobřichovice jako psychoterapeut a kouč.

V současnosti mám svou soukromou praxi v Praze a v Řevnicích a externě spolupracuji s UK Pointem.Jan Prach

Dočasně nepřijímá nové klienty.

+420 724 358 829

Místo: Palác Ymca, Na Poříčí 12 - SANTEA

Pracuji s lidmi z mnoha různých oborů, kteří mají jedno společné – chtějí na sobě pracovat a něco ve svém životě změnit. Využíváme jak podporu západní psychologie, tak jógové techniky, meditaci a všímavost.


Koučování vnímám jako podstatu praktické psychologie. Je to soubor mentálních life-hacků a nástrojů, které nám pomohou budovat a dosahovat cílů a měnit a zlepšovat naše životy. Správně vedený koučink by měl vést člověka ke zvýšení povědomí o své životní situaci a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Neuvěřitelně to zvýší jeho sebeuvědomění, efektivitu práce a smysluplnost života jako takového.


Již několik let pracuji s manažery i studenty, kteří chtějí být ve svém oboru na špici a hledají motivaci, disciplínu a skutečný smysl své práce.

Osobně se můžeme setkat v kanceláři SANTEA, Na Poříčí 12, Praha 1.Mgr. Veronika Sláviková

+420 224 491 759

Místo: Školská 13a, Praha 1

Pětileté studium psychologie bylo mým prvním krokem k objevování sebe a skrze sebe i lidi kolem mě. Po studiu v Bratislavě jsem odešla studovat do Prahy, kde jsem absolvovala kurz krizové intervence, online poradenství a roční kurz individuálního koučování v Qued Group. Potenciál koučování mě natolik zaujal, že jsem absolvovala certifikované neformální vzdělávání na téma eco koučinku, sociálního koučinku a sebe-koučování v různých zemích Evropy. Koučování je pro mě soubor nástrojů, díky kterým se dá zvyšovat všímavost a citlivost na náš život a posouvat lidský potenciál k vitalitě a zdraví. V mé koučovací praxi kromě klasických přístupů pracuji i s emocemi a tělem v bezpečném prostředí.


Mgr. Silvie Nedvědová

Tel.: 778 420 553

Místo: Školská 13a, Praha 1

Vystudovala jsem na PedF UK. Učila jsem, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně s dětmi se školními obtížemi a také v neziskové i soukromé sféře. Absolvovala jsem dlouhodobé výcviky v terapii zaměřené na klienta, v telefonické krizové intervenci aj. a koučovací výcvik akreditovaný ICF a MŠMT.

V UK Pointu pracuji od roku 2008; od roku 2012 jako koordinátorka poraden Centra Carolina a kouč.Mgr. Klára Neumannová

Místo: Školská 13a, Praha 1

Kdy: terminy vypsané v registrační aplikaci

Pomáhám svým klientům zorientovat se v jejich osobním a profesním životě s využitím klasických koučovacích technik a také intuitivní inteligence jejich těla, tedy prostřednictvím somatického koučování. Společně se věnujeme tématům jako je dosahování cílů, rozvoj potenciálu anebo třeba vztahy.


Magisterský titul jsem získala na Karlově univerzitě v oboru Sociální pedagogika. Již během studií jsem absolvovala kurz kompletní Krizové intervence. Získané znalosti jsem následujících 6 let využívala při práci konzultantky krizové linky a poradenské činnosti na školách. Věnovala jsem se také dostupnosti psychologické podpory a mentoringu pro socioekonomicky znevýhodněné. Jsem účastnicí výcviku somatického koučování a věřím, že společnými silami nalezneme cestu k opravdovým změnám a rozvoji ve vašem životě.

Poslední změna: 4. duben 2024 19:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám