Asistence poskytovaná studenty


Asistence při studiu je služba, která napomáhá studentkám a studentům se specifickými potřebami ve zdárném průběhu studia na UK a usnadňuje jejich integraci do akademického prostředí. Je založena na mezistudentské pomoci, neboť roli asistentů plní zpravidla studenti Univerzity. Těm za tuto činnost náleží odměna ve formě stipendia. To ale není jediným přínosem. O zkušenostech jedné z asistentek si můžete přečíst zde.


Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášek, pořizování studijních materiálů, pomoc s přípravou na zkoušku, doprovod, obecná podpora při studiu a přímá studijní podpora při specifických situacích. Konkrétní obsah asistence vychází z doporučení uvedených v posudku funkční diagnostiky.


Asistence je spravována Centrem Carolina. Koordinátorkou služby je Veronika Kubíková.


Nově je služba asistence při studiu administrována přes Studijní informační systém.


Níže najdete popsaný postup v případě Vašeho zájmu o zapojení do služby (ať už jako asistent/ka, či klient/ka). V případě problémů, nebo návrhů na zlepšení systému, neváhejte kontaktovat koordinátorku služby.Chci se zapojit do služby asistence při studiu jako klient/ka

Klientem asistence při studiu může být pouze studující Univerzity Karlovy evidovaný jako student/ka se speciálními potřebami, jemuž byla služba asistence při studiu doporučena funkčním diagnostikem.


 1. Administrace probíhá v systému SIS4. Pokud nemáte přístup, napište koordinátorce Veronice Kubíkové na e-mail: . Zařídí Vám přístup do SIS4, domluví si s Vámi schůzku a vyřídí potřebné administrativní úkony.

 2. Po přihlášení v SIS přejděte do SIS4, rozklikněte menu Nestudijní agenda, položku Evidence služeb pro studenty se speciálními potřebami a proveďte registraci klienta.

 3. S nalezením asistenta Vám může pomoci koordinátorka služby nebo Vaše kontaktní osoba na fakultě. Pokud máte asistenta již domluveného, oznamte to koordinátorce služby.

 4. Koordinátorka služby Vás s asistentem v systému spáruje.

 5. Výkaz práce vyplňují v SIS4 asistenti každý měsíc. Vy výkaz vidíte a můžete ho kontrolovat. Data budou odeslána ke kontrole také kontaktní osobě na Vaší fakultě.

 6. Odměna je asistentům hrazena formou stipendia a činí v současné době 120 Kč/hod. Výplata stipendií probíhá čtvrtletně.Chci se zapojit do služby asistence při studiu jako asistent/asistentka

Asistentem při studiu bývá zpravidla pouze studující Univerzity Karlovy.


 1. Administrace probíhá v systému SIS4. Pokud nemáte přístup, napište koordinátorce Veronice Kubíkové na e-mail: . Zařídí Vám přístup do SIS4, domluví si s Vámi schůzku a vyřídí potřebné administrativní úkony.

 2. Po přihlášení v SIS přejděte do SIS4, rozklikněte menu Nestudijní agenda, položku Evidence služeb pro studenty se speciálními potřebami a proveďte registraci asistenta.

 3. Až budete mít domluveného klienta, koordinátorka služby Vás v systému spáruje.

 4. Výkaz práce vyplňujete vy každý měsíc v SIS4. Klient pak může výkazy kontrolovat. Data budou odeslána ke kontrole také kontaktní osobě na Vaší fakultě.

 5. Odměna je asistentům hrazena formou stipendia a činí v současné době 120 Kč/hod. Výplata stipendií probíhá čtvrtletně.

 6. Stipendium není vypláceno, pokud nemáte status studenta (absolventi, přerušení studia atd.). Pokud poskytujete asistenci, ale víte, že za tři měsíce už nebudete studentem, oznamte tuto skutečnost koordinátorovi služby. 


Užitečné texty pro asistenty


Poslední změna: 20. říjen 2023 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám