Univerzitní medicínské centrum


adresa:

alej Svobody 1655/76, Plzeň 1 - Severní Předměstí

tel.: +420 377 593 400

web: https://lfp.cuni.cz/#

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Petra Buňatová, tel. 377 103 101,


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonámZákladní charakteristika objektu


Uživatelský popis objektu

Budova s šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími je součástí univerzitního kampusu, který vznikl v těsné blízkosti fakultní nemocnice. Nachází se zde teoretické ústavy fakulty, děkanát, podpůrná pracoviště, knihovna, tři posluchárny, seminární místnosti, vyšetřovny s ambulancemi, laboratoře, simulační centrum, studovny a menza.VstupPovrch přístupového chodníku z ulice alej Svobody, kde se nachází nejbližší zastávka MHD, tvoří betonová dlažba s mírným podélným skonem (max. 6 %).


Prostranství před hlavním vstupem v úrovni 1. nadzemního podlaží je v rovině. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.


Interiér


Na hlavní vstup navazuje prostorná vstupní hala s recepcí (pult výška 115 cm). Vlevo od recepce vede chodba do spojovacího krčku, který propojuje hlavní budovu fakulty s těsně sousedícím Biomedicínským centrem.


Přístupná je celá hlavní budova. Všechna podlaží propojuje čtveřice výtahů (viz Výtahy).


Součástí budovy jsou 2 stupňovitě řešené posluchárny: Zelená a Hnědá. Obě jsou přístupné z úrovně 1. a 2. nadzemního podlaží. V úrovni horního vstupu (2. NP) může vzniknout demontáží sedačky v poslední řadě vyhrazené místo pro osobu na vozíku. Třetí posluchárna (Azurová) v 1. nadzemním podlaží je v rovině. Neoznačené místo pro osobu na vozíku je před první řadou sedaček.


Uzavřená oddělení v budově jsou opatřená zvonkovou signalizací (výška 150 cm) a čipovou čtečkou (výška 122-125 cm). Dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.
Přístup na pobytovou střechu ve 4. nadzemním podlaží vede přes krátké schodiště (+4 schody) se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 110 cm). Manipulační prostor na spodní i horní podestě je dostatečný.  Plošina není samoobslužná.


Výtah


Čtyři výtahové kabiny se stejnými parametry jsou umístěné v řadě vedle sebe a nachází se u hlavního schodiště.


Výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 135 cm, hloubka 210 cm) spojují 3. pozemní až 6. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny jsou vybavené sklopným sedátkem, madlem (výška 90 cm) a zrcadlem (spodní hrana výška 90 cm) na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech (výška 120 cm) je řešen centrálním tlačítkovým tablem pro všechny čtyři výtahy se systémem vnějšího navolení požadovaného podlaží. V kabinách jsou pouze technické a bezpečnostní ovládací prvky.


Hygienické zázemíV budově je celkem 14 přístupných kabin WC. 
Dvojice zrcadlově řešených kabin se stejnými parametry jsou k dispozici v blízkosti centrálního schodiště 2. - 6. nadzemního podlaží. Kabiny (dveře šířka 90; kabina šířka 214-218 cm, hloubka 186 cm) mají otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na boční stěně). Jednokřídlé dveře do kabin jsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva /zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 114 cm). Toaletní mísy jsou vždy  vybaveny jedním pevným a jedním sklopným madlem.
Zrcadlově jsou řešené i dvojice přístupných kabin WC v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží (u menzy). Rozměry a dispozice kabin (dveře šířka 90; kabina šířka 182-192 cm, hloubka 220 cm) jsou podobné. Jednokřídlé dveře do kabin jsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k WC míse (kotvené na zadní stěně) je z pohledu od vstupu do kabiny zleva /zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 120 cm). Toaletní mísy jsou vždy  vybaveny jedním pevným a jedním sklopným madlem.ParkováníNa parkovací ploše před hlavním vstupem je k dispozici 8 vyhrazených parkovacích stání.


Poslední změna: 18. leden 2023 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám