Časté dotazy

Kde si mám zažádat o digitalizaci?

Pokud jste student/ka PF, všech LF, FF, FSV, FHS, PřF, žádejte o digitalizaci digitalizační středisko Centra Carolina.

Pokud jste student/ka PedF, žádejte o digitalizaci digitalizační středisko knihovny PedF.

Studující teologických fault (ETF, KTF, HTF) se obracejí na knihovnu ETF.


Kde najdu digitalizované knihy?

Knihy můžete najít prostřednictvím vyhledavače UKAŽ nebo Daleth.

Všechny digitalizované knihy Centra Carolina je možné najít také ve sbírce v repoziráři DSpace.


Jak získám již digitalizovanou knihu?

Digitální repozitář DSpace umožňuje přímé stažení konkrétních zdigitalizovaných titulů pro evidované studenty se speciálními potřebami

  • v kategorii A (studenti se zrakovým postižením) a

  • v kategorii D (studenti se specifickými poruchami učení).


Ostatní si musí o knihu napsat prostřednictvím e-mailu . Každému poskytnutí digitalizované literatury nutně předchází registrace v daném digitalizačním středisku.


Mohu žádat o knihu, i když nestuduji UK?

Ano, můžete. Je třeba zaslat vyplněné Prohlášení o dodržování autorského zákona a kopii průkazu ZTP na naši adresu. Na digitalizované knihy mají nárok studující se specifickými potřebami UK, ale i jiných univerzit, případně ti z veřejnosti, kteří se prokáží průkazem ZTP a mají zrakové postižení. Pro studující z jiných univerzit a veřejnost není možné digitalizovat nové knihy.


Mohu si zažádat o digitalizaci článků, studijních poznámek apod?

Ano, digitalizujeme veškerou studijní literaturu, kterou potřebujete ke studiu. Z technických důvodů není možné digitalizovat ručně psané texty.


Co mám dělat, když nemohu najít knihu v katalogu?

Pokud daná kniha není v katalogu, pravděpodobně ještě není zdigitalizována. Pokud studujete UK, napište nám na , rádi vám ji zdigitalizujeme. Pro externí studující a další uživatele není bohužel digitalizace nových knih možná.


Mám problém s vyhledáváním knih, kde mohu žádat o pomoc?

K vyhledávání doporučujeme využít UKAŽ. Pokud přesto knihu nemůžete najít, je možné si v našem středisku domluvit konzultaci a za pomoci personálu se naučit ve vyhledavači pracovat nebo o nalezení knihy požádat pracovníka střediska.


Poslední změna: 2. srpen 2023 16:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám