Digitalizace

Digitalizace pro studující UK


Podmínkou pro digitalizaci knihy nebo poskytnutí již digitalizované literatury je být evidován/a v seznamu studujících se specifickými potřebami, registrace v dané knihovně (PedF, ETF) či hlavním digitalizačním středisku Centra Carolina a podepsání Prohlášení o dodržování autorského zákona.


V případě PedF si studující knihu stáhne z webu knihovny na základě přístupu získaného registrací. V případě ETF či Centra Carolina studující e-mailem či telefonicky o danou knihu zažádá a dokument je mu/jí zaslán e-mailem či přes datové uložiště, nebo uložen na flash disk. Další možností je stažení knih z repozitáře DSpace.


Digitalizována je především povinná studijní literatura, ale také články odborných časopisů a další studijní materiály.


Digitalizace pro studující jiných univerzit a externí uživatele


Studující jiných univerzit či externí uživatelé nemají nárok na digitalizaci nových knih. Zažádat mohou pouze o již digitalizované knihy. Kniha jim bude poskytnuta po podepsání Prohlášení o dodržování autorského zákona a předložení průkazu ZTP. Oba dokumenty (Prohlášení a kopii ZTP) je možné zaslat poštou na adresu střediska.


Proces digitalizace

  • Materiály jsou zpracovávány na základě dokumentu Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a podle metodiky digitalizace digitalizačního střediska Centra Carolina.

  • O digitalizaci žádá studující na základě povinné či doporučené studijní literatury.

  • Materiál k digitalizaci ideálně přinese studující sám/sama, případně se na jeho zapůjčení domluví s pracovníky střediska.

  • Titul je vždy připravován v nejkratším možném termínu podle momentální vytíženosti. Doporučujeme však vzhledem k náročnosti digitalizace zadávat požadavky co nejdříve. Lhůty se běžně pohybují od 14 dnů (v případě krátké předlohy či převodu do formátu pdf) až po řády měsíců (v případě textů rozsáhlých nebo po formální a obsahové stránce velmi komplexních, příp. špatně dostupných).

  • Součástí digitalizace je také proces adaptace původní předlohy, tedy soustava takových redakčních úprav, v jejichž důsledku bude elektronický zdroj smyslově přístupný cílové skupině, a to při udržení co největší informační hodnoty předlohy.

  • Příprava elektronického dokumentu může mít s ohledem na povahu předlohy a požadavky uživatele několik podob (z konkrétní použité také pramení časová náročnost celého procesu).

  • Digitalizaci provádějí pouze proškolení zaměstnanci digitalizačního střediska.

  • Veškeré digitalizované materiály jsou katalogizovány a zpřístupněny prostřednictvím veřejného knihovního rozhraní ( UKAŽ, DSpace, Daleth).

  • Služby digitalizace jsou poskytovány studujícím UK, kteří jsou evidováni a podepsali Prohlášení o dodržování autorského zákona.
Poslední změna: 25. březen 2024 15:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám