Budova Brandýs nad Labem


adresa: Královická 915/12, Brandýs nad Labem

tel.: +420 221 900 111

web: www.pedf.cuni.cz/PEDF-1.html

e-mail: pr@pedf.cuni.cz


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Komplex, který je sídlem Katedry tělesné výchovy a Katedry hudební výchovy, se skládá z hlavní budovy, trojpodlažní přístavby napojené spojovacím krčkem a kryté haly s plaveckým bazénem.


Vstup

Přístupový chodník má povrch z kombinace betonové a mozaikové dlažby. Vstup do hlavní budovy je bariérový (+6, +1 schodů).


Vedlejší upravený vstup do přístavby, z níž do hlavní budovy vede spojovací krček, se nachází cca 100 m od hlavního. Úsek přístupového chodníku má povrch z betonu s výraznými poruchami. Před vstupem je jednoramenná rampa (sklon 9 %, šířka 110 cm, délka 440 cm) s jednostranným madlem (výška 89 cm). Manipulační plocha na horní podestě je dostatečná. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 84 cm, vedlejší křídlo šířka 92 cm) bez zvonkové signalizace se otevírají mechanicky směrem ven.


Interiér

V prostorné vstupní hale přístavby se nachází recepce (pult výška 96 cm). PedF UK využívá v komplexu pouze 1. nadzemní a 1. podzemní podlaží přístavby, dále nepřístupné 1. podzemní podlaží hlavní budovy s Katedrou hudební výchovy a plavecký bazén. Ostatní prostory si pronajímají soukromé základní školy.


V 1. nadzemním podlaží přístavby (úroveň vedlejšího vstupu) se nacházejí tři přístupné stupňovitě řešené posluchárny B 103, B 104 a B 105 (dveře šířka 88 cm), neoznačené místo pro osoby na vozíku je v jejich spodní části u dveří. Od poslucháren vede chodba k upravené kabině WC (viz Hygienické zázemí) a k tělocvičně (dveře šířka 2x 60 cm) se šatnami.


1. nadzemní s 1. podzemním podlažím propojuje svislá zdvihací plošina (nosnost 600 kg; mechanicky otvírané dveře šířka 90 cm; přepravní plocha šířka 104 cm, hloubka 218 cm). Manipulační plocha nástupních míst je dostatečná.


V 1. podzemním podlaží je studentský klub (dveře šířka 2x 80 cm), kabinety kateder (dveře šířka 80 cm; práh výška 3 cm), učebna B001, posilovna, masérna. Z úrovně podlaží vede také přes schodiště (+3, -12 schodů) vstup do malé tělocvičny s lezeckou stěnou.


V úrovni 1. podzemního podlaží vede také od svislé zdvihací plošiny přístup do hlavní budovy přes spojovací krček, v němž se v tomto podlaží nachází jídelna ZŠ. Na konci spojovacího krčku je schodiště (+9 schodů) se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 230 kg; přepravní plocha šířka 85 cm, hloubka 110 cm). Manipulační plocha na obou podestách je dostatečná. Plošina není samoobslužná. Na schodiště s plošinou navazuje chodba, která vede do vstupní haly hlavní budovy. Katedra hudební výchovy v hlavní budově využívá pouze prostory v nepřístupném 1. podzemním podlaží, k učebnám vede pouze víceramenné schodiště (-7, -2, -9 schodů).


Krytá hala s plaveckým bazénem, která těsně přiléhá k přístavbě ze severovýchodní strany, má bariérový přístup po schodech z 1. nadzemního podlaží přístavby (vedle tělocvičny) a upravený samostatný vstup, vyhrazený pro osoby s pohybovým omezením, z ulice Fakultní. K upravenému vstupu stoupá od parkovací plochy chodník (podélný sklon až 10 %, příčný sklon 4 %), který má ve spodní části betonový povrch s výraznými poruchami, v horní části pak povrch tvoří betonová dlažba. Plocha před vstupem je v rovině.


Vstupní dveře (šířka 89 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří vede vstup do průchozí převlékací kabiny (šířka 169 cm, hloubka 149 cm). Protilehlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny.


Na převlékací kabinu navazuje koupelna (šířka 320 cm, hloubka 230 cm) vybavená WC mísou, sprchovým koutem v úrovni podlahy (bez zvýšeného okraje) a umyvadlem. Z koupelny vede vstup přímo k bazénu. V jednokřídlých posuvných dveřích (šířka 88 cm) je vysoká prahová lišta (výška 5 cm).


Výtah

Propojení podlaží zajišťují svislá zdvihací a šikmá schodišťová plošina (viz Interiér).


Hygienické zázemí

Nevhodně řešená upravená kabina WC (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 158 cm, hloubka 138 cm) se nachází v 1. nadzemním podlaží přístavby a je samostatná. Označené jednokřídlé dveře se otevírají mechanicky směrem ven. Kotvení WC mísy na čelní stěně naproti dveřím omezuje boční nástup, umyvadlo bez možnosti podjezdu je umístěné úhlopříčně na boční stěně. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.


Parkování

Na parkovací ploše v ulici Fakultní před upraveným vstupem do bazénu je vyhrazené parkovací stání. Má výrazně porušený povrch.
Poslední změna: 22. březen 2023 15:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám