Příběh Nicole se zrakovým postižením

Příběh Nicole Fryčové

Ještě před tím, než jsem se vůbec na moji vysněnou Právnickou fakultu, dostala, sešla jsem se s kontaktní osobou působící na PF a pohovořila jsem s ní o studiu fakulty s tím, že mám těžké zrakové postižení. Jsem prakticky nevidomá, pohybuji se s bílou holí, ale jsem ještě schopna vnímat zrakem obrysy větších předmětů, siluety postav, číst hodně zvětšený text, rozpoznávat základní barvy. Paní doktorka, která byla tenkrát kontaktní osobou, mě seznámila s tím, že na právnické fakultě studují lidé s různým zrakovým postižením a že je na to fakulta připravena. Ještě před tím, než jsem začala studovat, tak mi byla nabídnuta možnost prostorové orientace po budově fakulty, což bylo moc fajn. Po přijetí pro mě bylo nejhorší získat potřebné informace o studiu (o systému přednášek, seminářů atd.), obrátila jsem se proto na Centrum Carolina pod rektorátem UK, kde jsem obdržela kontakt na dvě studentky právnické fakulty, které byly zapojené do služby asistence při studiu. Tato děvčata mi pomohla se základním zorientováním v systému studia (v rozvrhu, pomoc s výběrem vyučujících, na co si dát pozor atd.). Rovněž jsem dostala kontakt na studenta s těžkým zrakovým postižením, který mi zase sdělil velice cenné zkušenosti ze studia přímo se zrakovým postižením, což i teď zpětně hodnotím velice kladně, jelikož žádný člověk, který nemá vám podobné zdravotní postižení, vám nedokáže pomoci tak jako člověk, který prožívá totéž co vy. Přeci jenom člověk s postižením řeší kromě běžných záležitostí při studiu i dost specifické věci, jako je například úprava učebnic do digitální podoby, přívětivost vyučujících vůči lidem s postižením, technické vybavení fakulty pro studenty s postižením a další.

Při zápisu předmětů a zkoušek jsem využívala asistence kolegů z vyšších ročníků, kteří byli součástí Asistence pro studenty. Je důležité nebát se oslovit jednotlivé katedry, vysvětlit jim vaši situaci, vše je o domluvě a o lidech. Obrovsky mi pomohla služba digitalizace studijních materiálů, kterou jsem využívala po celou dobu studia. Veškeré potřebné studijní materiály mi byly převáděny do elektronické podoby a mohla jsem je tak číst, jak ve velmi zvětšené podobě pomocí zvětšovacího softwaru, tak především pomocí hlasového výstupu.

Samotná fakulta má výborné zázemí, ve studovně je digitální zvětšovací lupa a počítače s potřebným softwarovým vybavením jako je hlasový či zvětšovací systém atd. Na fakultě je též možné zažádat o zakoupení pomůcky, která vám během studia pomáhá - například notebook, tablet atd. Součástí univerzity jsou i sportovní kurzy pro studenty se zdravotním postižením, kdy se konají jak jednorázové kurzy v podobě například běžkařského kurzu nebo pravidelné aktivity jako například plavání atd. Během studia je potom možné se individuálně domluvit se zkoušejícím v případě, že je zkouška písemná, tak je možné ji konat buďto ústně nebo na PC, totéž u zápočtů, samozřejmostí je i přidání času navíc pro vypracování testu.

Po celou dobu studia je vám k dispozici kontaktní osoba, která se vším velmi ráda pomůže.

Je možné čerpat asistenci při studiu, kdy vám může pomáhat jak váš kolega z ročníku, který se do této služby přihlásí a ještě mu je za to poskytována finanční odměna v podobě stipendia, tak i studenty z jiných fakult nebo z vyšších ročníků. Je možné využívat například tvorby výpisků, doprovodů, já osobně jsem například využívala asistence při sportovní aktivitě – pilates, nebo při zápisu předmětů a termínů zkoušek.


Studium uchazečům se zrakovým postižením na UK vřele doporučuji, není se čeho bát! :-)
Poslední změna: 15. únor 2022 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám