Užitečné odkazy

Organizace zabývající se touto tematikou:


· Konsent – zabývá se problematikou sexuálního násilí a prevencí


· Persefona – řeší problematiku domácího a sexuálního násilí včetně pomoci jeho obětem


· Bílý kruh bezpečí – pomáhá obětem trestných činů včetně sexuálního násilí


· proFem – pomáhá obětem sexuálního násilí, vzdělávací akce


· Rosa centrum – pomáhá ženám – obětem domácího násilí


· Iniciativa nahlas – studentská iniciativa v rámci UK zabývající se problémem sexualizovaného násilí


Texty:

UK vydala dvě příručky týkající se sexuálního obtěžování, jednu určenou studujícím a druhou vyučujícím. Dostanete se k nim tady: 


Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit (příručka pro studující vysokých škol)


Sexuální obtěžování na vysokých školách: proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat (příručka pro vedení vysokých škol a vyučující)


Obsáhlé informace evropské úrovně týkající se genderově podmíněného násilí najdete tady:


https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence


Poslední změna: 11. říjen 2022 13:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám