Fakulta humanitních studií

  • V budově v Jinonicích mohou studující (ať už s dětmi, nebo bez) používat tzv. studentskou místnost – pro odpočinek, studium atd.

  • Přebalovací pulty.

  • Víme, že adekvátní materiální podpora chybí, a to jak pro studující, tak pro učitele. Nikoli však pro to, že by fakulta pomoci nechtěla, ale protože nedisponuje ani prostory, ani financemi pro vybudování školky, místnosti pro hlídání dětí či alespoň prostoru pro kojení apod. Zlepšování materiálního zázemí je součástí dalšího investičního plánu FHS. V minulosti se fakulta spolupodílela na pořádání příměstského tábora s psychologickou pomocí a doučováním navázaný na specifickou situaci covidové pandemie. Formálně dobu pořádání schůzí podchycenou nemáme, nicméně to ani nepovažujeme za nutné. Podstatné je, že se termíny schůzí pořádaných vedením fakulty vždy řídí možnostmi zaměstnanců, a to nejen těch pečujících o děti, ale i další ostatní osoby blízké. Stejně tak vycházejí vstříc i vedoucí jednotlivých pracovišť/kateder.
Poslední změna: 21. prosinec 2022 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám