• Aktuality

Aktuality

22. května 2024

Finanční podpora pro zahraniční mobility studentů se specifickými potřebami

Podpora je pro evidované studující a slouží na pokrytí zvýšených nákladů spojených se studijními výjezdy.

Žádost podávejte do 30. 6. 2024 poštou nebo datovou schránkou.


Podmínky přiznání stipendia


  1. Stipendium může být přiznáno studentovi Univerzity Karlovy, který je evidován jako student se specifickými potřebami.

  2. O přiznání stipendia může student se specifickými potřebami žádat za účelem úhrady zvýšených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s plánovaným zahraničním studijním výjezdem. Takovými zvýšenými náklady mohou být například: zvýšené cestovní náklady; pobyt a práce asistenta; tlumočení do znakového jazyka či přepis; speciálně upravené studijní materiály (např. digitalizací); speciální strava; speciální ubytování (např. bezbariérové); nezbytná zdravotní péče apod.

  3. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi na jeden zahraniční pobyt přiznat, je 100.000 Kč.Více viz opatření rektora v prokliku.


Formulář žádosti o přiznání stipendia můžete stáhnout zde.Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám