• Aktuality

Aktuality

13. října 2022

Informace o možnosti využití Milostivého léta II


 


Na základě zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů bylo vyhlášeno tzv. milostivé léto II. Milostivé léto II má pomoci fyzickým osobám, které mají dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu vymáhaný soudním exekutorem, splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem.


 

Využít Milostivého léta II je možné v období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. V tomto období může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a náklady exekuce ve výši 1.815 Kč (1.500 Kč + DPH 315 Kč, je-li soudní exekutor jejím plátcem). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Povinný (dlužník) tak nebude muset platit příslušenství (např. úroky z prodlení nebo další náklady exekuce). Pokud ale povinný (dlužník) nejpozději do 30. 11. 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce ve stanovené výši, exekuce mu poběží dál. 


 


Milostivé léto II lze využít při splnění všech těchto podmínek:


-     dluh je vymáhán exekučně soudním exekutorem,


-     exekuční řízení bylo zahájeno před 28. 10. 2021,


-     povinným (dlužníkem) je fyzická osoba,


-     věřitelem je veřejnoprávní oprávněný subjekt a


-     platba bude uhrazena nejpozději do 30. 11. 2022.


 


Veřejná vysoká škola je jedním z veřejnoprávních oprávněných subjektů uvedených v zákoně č. 214/2022 Sb.


 

Milostivé léto II neprobíhá automaticky. Je nutný proaktivní přístup dlužníka a snaha řešit svou aktuální dluhovou situaci.


 

V dané věci je nutné zaslat soudnímu exekutorovi dopis, ve kterém povinný (dlužník) sdělí, že žádá soudního exekutora o zahájení postupu podle zákona č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (využití tzv. milostivého léta II).Další informace, stejně jako vzor dopisu soudnímu exekutorovi jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/


Další podrobnosti jsou uvedeny např. na https://milostiveleto.cz/Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám