Modifikace přijímacího řízení

Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově a máte specicické potřeby vyplývající z Vašeho zdravotního stavu, můžete požádat o úpravu přijímacího řízení. Modifikace nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, využití různých pomůcek a technologií apod.


Každá fakulta má svůj způsob podávání přihlášek ke studiu a také svůj způsob žádání o modifikaci přijímacího řízení. Obecný postup je následující:


 1. Při podávání elektronické přihlášky zaškrtnete, že žádáte o modifikaci přijímacího řízení, protože máte speciální potřeby vyplývající z Vašeho zdravotního stavu.

 2. Pokud víte, jaká modifikace přijímacího řízení by pro vás byla vhodná, navrhnete ji (inspirovat se můžete např. uzpůsobeními, která jste měli při maturitní zkoušce). Pokud modifikaci nenavrhnete, nevadí. Před přijímacím řízením se s Vámi každopádně spojí osoba, které je na dané fakultě zodpovědná za modifikaci přijímacího řízení, a podobu modifikace přijímacího řízení s Vámi domluví.

 3. Jako přílohu k elektronické přihlášce nahrajete alespoň jeden z níže vypsaných dokladů, (doporučujeme nahrát zejména doklady obsahující doporučení související s modifikací přijímacího řízení a případnou budoucí modifikací studia).

    a. 

  doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

    b. 

  doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

    c. 

  průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

    d. 

  doklad o specifické poruše učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde), nebo

    e. 

  doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo

    f. 

  lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření.

Užitečné tipy:

 • Na každé fakultě existuje dokument s výčtem podmínek přijímacího řízení ke studiu v konkrétním akademickém roce. Vedle toho existují pravidla přijímacího řízení platná pro celou univerzitu. Univerzitní i fakultní podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 • Na každé fakultě je kontaktní osoba pro studium studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Na ni se můžete obracet i v případě přijímacího řízení.

 • Kromě kontaktních osob se můžete obracet na oddělení (Oddělení přijímacího řízení nebo Studijní oddělení), které má na Vaší fakultě na starosti přijímací řízení. Kontakty naleznete jednak na webových stránkách jednotlivých fakult, jednak zde po kliknutí na jednotlivé fakulty.

 • Samozřejmě se můžete obracet i na pracovníky Centra Carolina.


Poslední změna: 2. srpen 2023 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám