Modifikace přijímacího řízení

Pokud si podáváte přihlášku ke studiu na Univerzitě Karlově a máte speciální potřeby, můžete požádat o úpravu přijímací zkoušky. Modifikace nejčastěji spočívá v delší časové dotaci na složení zkoušky, zvětšeném tisku (zadání testu), tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem, využití různých pomůcek a technologií apod.


V případě, že žádáte o modifikaci, postupujte podle následujících kroků:


  1. Zaškrtněte v elektronické přihlášce kolonku Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu a vyberte typ vašeho zdravotního omezení.

  2. Pokud znáte své požadavky, můžete je popsat. Pokud necháte pole prázdné, bude podoba modifikace domluvena v rámci vaší komunikace s fakultou.

  3. K přihlášce je nutné nahrát naskenovaný podepsaný formulář Žádost o modifikaci přijímací zkoušky spolu s potřebnými dokumenty dokládajícími vaše zdravotní znevýhodnění (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko-psychologické poradny apod.).


Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Náhled příslušné sekce elektronické přihlášky (pro zvětšení klikněte)Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se sepciálními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění. Uznatelnými doklady jsou:

  a. 

doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

  b. 

doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

  c. 

průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

  d. 

doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení, nebo

  e. 

lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše.


V případě dotazů či nejasností týkajících se modifikace přijímacího řízení se neváhejte obrátit na vaši fakultní kontaktní osobu, případně přímo na nás v Centru Carolina.

Poslední změna: 17. březen 2020 22:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám