Budova nám. Curieových - původní verze

adresa: nám. Curieových 7, Praha 1

web: https://www.prf.cuni.cz/

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

JUDr. Lucie Široká, tel. 221 005 405,

vrátnice: 774 008 029 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Hlavní budova Právnické fakulty UK umístěná v historickém centru Prahy. Jedná se o historickou budovu s minimální mírou bariérovosti pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá podlaží jsou bez schodů. Budova slouží výhradně Právnické fakultě UK, jsou zde provozovány jak výukové, tak administrativní i další aktivity fakulty. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná menza a knihovna se studovnou.


Dostupnost a doprava


MHD

Bezbariérové spojení je k dispozici přímo k budově tram č. 17 a bus č. 207. Pro směr ke Staroměstské komfortní nástupiště před hlavním vchodem, v opačném směru je výstup a nástup přímo z vozovky. Více na www.dpp.cz.


Parkování

Po předchozím ohlášení je možno parkovat uvnitř objektu, odkud vede výtah do všech podlaží budovy. Vjezd je vraty z ulice 17. listopadu.


Vstup

Hlavní vstup disponuje akustickým majáčkem pro osoby se zrakovým postižením. Fyzická přístupnost je však omezena schodišti před budovou (7–12 schodů).  Bezbariérový vstup/vjezd je k dispozici vraty z boku budovy v ulici 17. listopadu. Zde je možno zazvonit na vrátného, případně ho kontaktovat na výše uvedeném tel. čísle.


Interiér

Bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je kompletně zajištěn. Do sálu č. 120 je přístup umožněn delší pojízdnou plošinou, nutno telefonicky přivolat obsluhu z vrátnice. Sál č. 300 je přístupný šikmou plošinou od místnosti č. 303.

Studijní oddělení je přístupné, nachází se v přízemí budovy.

Knihovna se nachází v přízemí v zadní části budovy. Hlavní vstup s turniketem je z pravého křídla, bezbariérový přístup se nachází na konci levého křídla vpravo, je označen symbolem vozíčkáře, personál knihovny dveře otevře po přivolání interkomem. Všechny prostory knihovny jsou přístupné, ochoz i suterénní studovna jsou přístupné výtahem v prostorách knihovny.

Menza je umístěna v prvním suterénu, přístup výtahem v levém křídle a dále chodbou přímo k menze. Ze dvora je možné projet přímo výtahem.

Mimo 4. patra (nová půdní vestavba) do všech prostor jsou historické dvojkřídlové dveře s prahem, šířka hl. křídla < 70 cm.

V celé budově jsou místnosti označeny v Braillově písmu, štítky jsou umístěny vždy u kliky.


Výtah

Pro dopravu do všech pater doporučujeme použít výtah v zadní části budovy (levé křídlo při pohledu od hlavního vstupu). Výtah hlásí patra. Výtah ústí také do dvora v 1. suterénu, kam je bezbariérový přístup vjezdem z ulice 17. listopadu.

Všechna nadzemní (0–4) i podzemní (–1,–2) podlaží jsou kompletně přístupná. V rámci jednotlivých pater se nevyskytují žádná schodiště. Drobné výškové rozdíly u hl. vstupu v přízemí a ve 4. podlaží jsou řešeny mírnými rampami.


Hygienické zázemí

Přízemí: Bezbariérové WC je součástí pánských toalet. Klíč k dispozici na vrátnici u hlavního vstupu.

4. patro: Bezbariérové WC u schodiště naproti místnosti č. 410. Nezamyká se.


Fotogalerie


Poslední změna: 7. prosinec 2018 14:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám