Budova Thákurova - původní verze

adresa: Thákurova 3, Praha 6

web: https://www.ktf.cuni.cz/

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

Tomáš Mohelník, Th.D., tel.: 220 181 529,

vrátnice: 220 181 211 (volat pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Budova fakulty je umístěna v širším centru města v Praze - Dejvicích. Jedná se o historickou budovu z 20. let 20 stol. s nízkou mírou bariérovosti pro handicapované osoby. Jednotlivá podlaží jsou sice často v různých úrovních oddělených schody, v prostorách fakulty je však toto s jedinou výjimkou kompenzováno šikmými rampami. Výtahy a mobilní plošiny umožňují přístup do drtivé většiny prostor určených studentům, konstrukce některých starších výtahů může představovat překážku pro osoby na elektrickém vozíku. Budova slouží především Arcibiskupskému semináři, fakulta kompletně sídlí v části přízemí a celém 1. patře. V budově jsou provozovány jak výukové, tak administrativní a další aktivity fakulty. Dále se zde nachází částečně bezbariérově přístupná knihovna se studovnou, přístupná kaple, samoobslužný studentský klub a ubytovací kapacity Arcibiskupského semináře.

V prostorách fakulty jsou výtahy a dveře označeny v Braillově písmu.


Dostupnost a doprava


MHD

Nejbližší stanicí metra je bezbariérová stanice metra A Dejvická (výtah), dále je možno využít i tramvaje do stejnojmenné stanice, popř. do bližší stanice Thákurova. Vstup je také možný vraty z ulice Kolejní. Vzhledem k delší docházkové vzdálenosti (700 respektive 300 m) a strmosti dvora, na kterém se navíc vyskytují nebezpečné mříže pro odvodnění, nelze tuto variantu doporučit bez zdatného doprovodu. Více na www.dpp.cz.


Parkování

Po ohlášení je možné parkovat přímo ve dvoře budovy. Vjezd orientován do ulice Kolejní. Vjezd je snímán kamerou, vozidlu s nahlášenou SPZ budou vrata otevřena. Dvůr následně strmě klesá, parkování je ideálně na jeho dolním konci. Vstup se nachází v levém rohu dvora, prostorný výtah se nachází přímo v zádveří.


Vstup

Do budovy se vstupuje vjezdem z ulice Kolejní (zadní strana budovy). Pokračuje se strmým dvorem na jeho vzdálenější stranu, kde se v levém zadním rohu nachází dveře s krátkou rampou vedoucí do zádveří s výtahem.


Interiér

Bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu je v obecné rovině zajištěn. Prakticky všechny výukové kapacity se nacházejí v 1. patře.

Knihovna se nachází ve 3. patře v zadní části objektu. Při výstupu z hlavního výtahu se dejte 1. patrem vlevo až na konec chodby k dostatečně prostornému výtahu u schodiště. Starší výtah umožňuje z prostorových důvodů dopravu jen mechanických vozíků. Samotné prostory knihovny jsou zcela bezbariérové.

Velké posluchárny jsou vybaveny audiovizuální technikou, umožňující na vyžádání např. zvukový záznam přednášek pro studenty se speciálními potřebami.


Suterén: úroveň dvora umožňuje vstup do budovy (výtah) a dále průchod na bezbariérový odpočinkový dvůr.

Přízemí: přístupné je jen foyer a přilehlý studentský klub, na vrátnici, jejíž pult se nachází až pod schody je možno zaklepat.

První patro: kompletně zpřístupněné s výjimkou několika kanceláří pedagogů na konci levého křídla (schodiště). Je možné sjednat si individuální schůzku, pro mechanický vozík je možno schody objet výtahem do 2. patra a z něj u zadního schodiště v levém křídle zpět do 1. ke kancelářím.

Ostatní: i ostatní patra budovy jsou přístupná, mimo knihovny ovšem neslouží fakultě.


Výtah

Všechna podlaží je kompletně přístupná výtahem.


Hygienické zázemí

1. patro: Bezbariérové WC je oficiálně součástí dámských WC (od výtahu doleva a za roh).
Poslední změna: 16. listopad 2018 15:10 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám