• Aktuality

Aktuality


11. září 2019

Během měsíce srpna 2019 probíhalo hodnocení kvality služeb pro studenty se speciálními potřebami za pomoci dotazníků rozeslaných evidovaným studentům.

Níže bychom vás rádi seznámili s výsledky:


 • Dotazník vyplnilo 58 z 526 oslovených studentů.

 • Studenti vyjadřovali s modifikací přijímacího řízení spíše spokojenost – průměr 1,5. Většinou si modifikované přijímací řízení zařizovali studenti sami (27 studentů), v 15 případech pomohla kontaktní osoba.

 • Vyučující ve valné většině zohledňují speciální potřeby studentů – s problémy se setkalo pět studentů, a to buď s SPU, nebo s psychickými obtížemi.

 • Studenti byli s poskytovanými službami od kontaktních osob spíše spokojeni (známku 1 nebo 2 dalo 47 studentů, průměr 1,7). Někdy glosovali horší informovanost o službách a malou aktivitu KO.

 • Studenti nejvíce využili těchto služeb: informační služby od KO, digitalizované materiály, zapůjčení pomůcek, individuální plán, asistenci při studiu.

Dále se objevily tyto individuální připomínky:

 • Někteří přednášející nechtějí poskytovat materiály k výuce

 • Studenti by uvítali větší kapacitu psychologických poraden na UK (pozn. CC – od roku 2020 doufáme v navýšení kapacit, pracujeme na podání projektů, tato oblast je jedna z našich priorit.)

 • Studenti by uvítali lepší přístup k těmto informacím: kde co seženu, o digitalizaci, co s kým mohou řešit, o rozkládání ročníku, o prodlužování studia, o poplatcích za studium, modifikace SSZ (pozn. CC – tyto informace může poskytnout KO nebo pracovníci CC.)

 • Neuvádět diagnózu v dokumentaci studenta (pozn. CC – ve funkční diagnostice by diagnóza uvedena být neměla, jde pouze o popis potřeb a návrh na modifikaci studia. Z toho důvodu byl zaveden systém kategorií, aby se nemusela nikde uvádět přesná diagnóza. Někdy je uvedena v dokumentaci studenta po dohodě se studentem. Stav prověřujeme.)

 • Studenti by uvítali, pokud by s vyučujícími modifikaci podmínek studia dojednávali kontaktní osoby a nemuseli to dojednávat sami, někdy z důvodu studu (pozn. CC – o tomto aspektu víme, s KO o tomto jednáme.)

 • Větší osvěta u vyučujících, vnímání stigmatizace ze stran pracovníků UK (pozn. CC - pracovníci UK mají možnost účastnit se pravidelných vzdělávacích seminářů, poskytovaných CC, o problematice speciálních potřeb.)

 • Ubytování na kolejích – finanční nákladnost ubytování asistenta (pozn. CC – existuje možnost finančního příspěvku od fakulty nebo CC.)

 • Větší informovanost o možnosti zapůjčení technických pomůcek (pozn. CC – jsou k dispozici pro všechny evidované studenty se SP, bližší informace jsou na našich webových stránkách)

 • Nespokojenost s diferenciací pomoci dle kategorizace potřeb (pozn. CC – jedná se o systém MŠMT, zavedený na základě připomínek od AP3SP, a ponechávající hodně prostoru pro nastavení konkrétních modifikací samotnému studentovi – o nastavení systému lze jistě polemizovat, v rámci AP3SP jsou stále vedeny diskuse o úpravách.)

Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám