Diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

Chcete lépe poznat sami sebe nebo zjistit, k jakému typu zaměstnání nebo studia máte vlohy? Objednejte se do naší poradny na diagnostiku s pomocí počítačových aplikací. Testování je pro studenty UK zdarma, výstupy s vámi zkonzultuje kvalifikovaný poradce.


Diagnostika vedená Mgr. Lenkou Slavíkovou je vhodná pro studenty v začátcích bakalářského, magisterského a doktorandského studia případně pro období volby studijní specializace.


Pro kariérní směřování v posledních ročnících studia se obracejte na Mgr. Denisu Stáncovou.

Služby nelze čerpat zároveň v jednom akademickém roce.


Na diagnostiku se objednávejte zde: PŘIHLAŠOVACÍ APLIKACE

Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a v dalším kroku přístupové údaje a heslo do CASu.


Upozornění: Pokud se vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci nebo nevidíte volný termín, napište nám na


Poradkyně:

Mgr. & Mgr. Lenka Slavíková

Místo: Centrum Setkání,

Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2


Zabývám se profesním poradenstvím, psychologickým koučováním, výběrem a rozvojem zaměstnanců a psychoterapií orientovanou na tělo.

Pro UK Point zajišťuji služby koučování a Diagnostika osobnostních a karierních předpokladů.


Vystudovala jsem nejprve jednooborovou sociologii na FF UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu jsem zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu jsem přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala jsem roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group). Věnovala jsem se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Během rodičovské dovolené jsem dokončila pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo) a rozšířila svoje působení o terapeutickou práci s psychosomatickými pacienty. Několik let jsem pracovala ve zdravotnictví v Centru komplexní péče Dobřichovice jako psychoterapeut a kouč.


V současnosti mám svou soukromou praxi v Praze a externě spolupracuji s UK Pointem.


Testování probíhá online z domova, z koleje, odkudkoli, kde máte dostatek klidu a nebudete vyrušování. Odkaz na testy vám zašleme mailem a čas vyplnění si zvolíte sami.

Před osobním setkáním potřebujeme čas na zpracování všech informací. Ponechte prosím odstup nejméně 3 dny mezi vyplněním testů a osobní schůzkou.


Termín osobní konzultace k vyhodnocení si prosím zarezervujte v aplikaci. Na místě konzultace,těsně před rozhovorem, vyplníte v počítači poslední krátký test. Osobní setkání trvá 1,5 až 2 hodiny. Konzultace probíhají pouze prezenčně.Poradkyně:

Mgr. Denisa Stáncová

Místo: Prezenčně v poradně Centra Carolina v Hybernské 4 nebo ve Školské 13a

Výjimečně on-line.

E-mail:


Cílem kariérního poradenství je zjistit osobnostní a kariérní předpoklady, silné talenty a potenciál pro vhodné budoucí kariérní uplatnění společně s podporou předních testovacích nástrojů. Kariérní poradenství vám tak může velmi dobře napomoci ve vašem rozhodování ohledně uplatnění na trhu práce po absolvování studia, případně již během studia, a zároveň vám pomůže sladit vaši představu s očekáváním a rolemi v moderních organizacích.


Magisterský titul jsem získala v oboru andragogika a personální řízení na FF UK, jsem certifikovaným koučem a lektorem. Celou svou praxi se věnuji především kariérnímu poradenství, vyhledávání, náboru a umisťování lidí v úspěšných firmách, a také rozvoji, vzdělávání, koučování a talentmanagementu. Působila jsem téměř 10 let v řídících HR funkcích v korporátních organizacích. V r. 2005 jsem založila personálně-vzdělávací agenturu Career Partner, s.r.o. Spolupracuji zejména s předními nadnárodními společnostmi a dobře znám jejich potřeby a požadavky na zaměstnance a situaci na trhu práce. U svých klientů pracuji s jejich talenty, osobnostními a kariérními předpoklady, zájmy a potřebami. Spolupracuji s pozitivní motivací s cílem společně naplánovat a podpořit vhodný kariérní rozvoj klienta. Více na: https://www.linkedin.com/in/denisastancova/


Kariérní poradenství na UK obsahuje kombinaci dvou testů a konzultaci v celkové délce asi 150 min.:


  • Testování probíhá on-line, odkazy na testy a instrukce obdržíte e-mailem, termín vyplnění si zvolíte sami. Vyplnění testů zabere průměrně asi 60 minut. Testy je nutné z důvodu zpracování a přípravy vyplnit 4-5 dnů před plánovanou konzultací.

  • Poradenství, tedy interpretace výsledků a zpětnovazební konzultace, probíhá prezenčně/výjimečně on-line (90 min.). Termín konzultace si, prosím, zarezervujte zde v aplikaci.A ještě zajímavý článek o výběru studijního oboru nebo zaměstnání.


Poslední změna: 3. duben 2023 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám