Diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

Chcete lépe poznat sami sebe nebo zjistit, k jakému typu zaměstnání nebo studia máte vlohy? Objednejte se do naší poradny, na diagnostiku s pomocí špičkových počítačových aplikací. Testování je pro studenty UK zdarma, výstupy s vámi zkonzultuje kvalifikovaný psycholog.


Během první části diagnostiky si vyplníte testy. Část testů zpracujete v poradně, část po internetu.

Až budete mít všechny testy hotové, následuje Diagnostika, 2. část, tedy rozhovor s psycholožkou nad výsledky testů.

Před druhým setkáním potřebujeme čas na zpracování všech informací. Ponechte prosím odstup nejméně 3 dny mezi vyplněním testů a 2. částí diagnostiky.

Vyplnění testů a vyhodnocení v jeden den není možné.

Termín druhé části diagnostiky zvolte později než termín první části diagnostiky.


Na 1. část diagnostiky (testy) se objednejte

e-mailem zde


Na 2. část k paní Slavíkové (rozhovor nad výsledky testů) se objednávejte v Přihlašovací aplikaci

Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a heslo do CASu.


Upozornění: Pokud se Vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci nebo nevidíte volný termín, napište nám na


Kontakt a 1. část diagnostiky:

Mgr. Silvie Nedvědová

Místo: Školská 13a, Praha 1

Vystudovala jsem na PedF UK. Učila jsem, pracovala v pedagogicko-psychologické poradně s dětmi se školními obtížemi a také v neziskové i soukromé sféře. Absolvovala jsem dlouhodobé výcviky v terapii zaměřené na klienta, v telefonické krizové intervenci aj. a koučovací výcvik akreditovaný ICF a MŠMT.

V UK Pointu pracuji od roku 2008; od roku 2012 jako koordinátorka poraden Centra Carolina a kouč.

Spolupracuji s projektem Science Slam na UK. Zájemci o účinkování v Science Slamu mohou využít koučování například při práci na svém soutěžním vystoupení.


2. část diagnostiky:

Mgr. & Mgr. Lenka Slavíková

Místo: Centrum Setkání, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2


Zabývám se profesním poradenstvím, psychologickým koučováním, výběrem a rozvojem zaměstnanců a psychoterapií orientovanou na tělo.

Pro UK Point zajišťuji službu Diagnostiky osobnostních a karierních předpokladů a individuální koučování.


Vystudovala jsem nejprve jednooborovou sociologii na FF UK a následně jednooborovou psychologii na téže fakultě. Svou pracovní dráhu jsem zahájila v oblasti aplikovaného výzkumu pracovních podmínek (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). Z výzkumu jsem přešla do komerční sféry ke konzultantské práci v oblasti lidských zdrojů (Assessment Systems). Absolvovala jsem roční výcvik v psychologickém koučování (Qed Group). Věnovala jsem se výběru a rozvoji zaměstnanců a psychodiagnostice. Během rodičovské dovolené jsem dokončila pětiletý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo) a rozšířila svoje působení o terapeutickou práci s psychosomatickými pacienty. Několik let jsem pracovala ve zdravotnictví v Centru komplexní péče Dobřichovice jako psychoterapeut a kouč.


V současnosti mám svou soukromou praxi v Praze a v Řevnicích a externě spolupracuji s UK Pointem.


Další informace o nabízené službě


A ještě zajímavý článek o výběru studijního oboru nebo zaměstnání.


Poslední změna: 24. listopad 2021 15:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám