• Kalendář

Kalendář


Vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení


Setkání bude zaměřeno na to, jak správně interpretovat závěry ve funkční diagnostice. Osvětleny budou rovněž projevy obtíží ve vztahu ke konkrétním oblastem studia a možnosti modifikace studijních podmínek.


Účastnit se mohou všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu se studenty se specifickými poruchami učení, nebo si chtějí prohloubit své znalosti o této diagnoze.


Lektorka: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (PedF UK)


Kontaktní osoba: Alice Rytychová (email: alice.rytychova@ruk.cuni.cz)


Datum: 30. 3. 2023


Čas: 13.30 až 15.00


Místo: Celetná 13, místnost C.14


Prosíme o registraci na seminář zde.

Začátek akce 30. března 2023 v 13.30
Konec akce 30. března 2023 v 15.00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Mgr. Alice Rytychová
Rezervace https://vzdelavani.is.cuni.cz/simplifyworks/eoc/programs/457209046
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám