Karolinum

adresa: Ovocný trh 5, Praha 1

vrátnice: 224 491 201


Povolení vjezdu do areálu Karolina pro osoby zdravotně znevýhodněné vyřizuje paní Nikola Szitaiová ( ). K povolení vjezdu je zapotřebí uvést do e-mailu SPZ auta, které bude parkovat v areálu, jméno řidiče, telefonní číslo, datum a čas konání akce. Povolení vjezdu vyřizujte s dostatečným předstihem – cca 2 týdny před konáním akce.


Základní charakteristika objektu

Historická budova Karolina je situována v historickém centru Prahy jako součást Areálu Karolina. Nachází se bezprostředně nalevo od hlavního vstupu do areálu z Ovocného trhu. Jedná se o historickou budovu s významně sníženou mírou bariérovosti pro handicapované osoby. V budově je z větší části přístupné přízemí (výstavní prostory) a první patro (Velká Aula a přidružené prostory). Jednotlivá podlaží jsou stavebně různorodá, nicméně povětšinou bez schodů. Karolinum slouží zejména k pořádání slavnostních a reprezentačních akcí (imatrikulace, promoce, významné návštěvy atp.) nebo akcí kulturního charakteru (výstavy apod.). V přízemí i prvním patře se nachází bezbariérové WC, další patra již nejsou dostupná. Při jakékoliv návštěvě je vhodné ohlásit příjezd předem.


Dostupnost a doprava


MHD

Nedaleká hluboce založená stanice metra A i B Můstek disponuje bezbariérovým přístupem – vstup se nachází v dolní části Václavského náměstí. Bezbariérové spojení je k dispozici tramvajemi (5, 8, 24, 26) i bus na Náměstí Republiky, stanice metra je bez výtahu. Více na www.dpp.cz.


Parkování

Po předchozím ohlášení se pracovníkům správy objektu je pro handicapované osoby možné parkovat v jednom ze dvorů areálu Karolina. Vjezd je vraty na Ovocném trhu č. 5. Zde je možno zazvonit na vrátnici, vrátný má také k dispozici kameru. Pro přístup do budovy Karolina je nutné stejnými vraty znovu vyjet na Ovocný trh, dát se vpravo a vjet vedlejším vchodem u hlavní vrátnice.


Vstup

Pro budovu rektorátu i historické budovy Karolina slouží bezbariérový vstup z Ovocného trhu vlevo od hlavního vstupu. Ten se zamyká a je nutno přivolat personál přilehlé vrátnice (vizuální kontakt, zvonek u dveří). Vstupuje se přímo k recepci, kde je možné vyžádat si potřebné informace např. k orientaci po budově. Personál recepce zároveň asistuje při použití elektrické plošiny určené pro dopravu do 1. patra.


Interiér

Pro osoby na vozíku je zpřístupněno přízemí a první patro.

V budově nejsou instalovány žádné prvky pro nevidomé mimo akustických majáčků u hlavních vchodů do areálu Karolina (Ovocný trh 3, Celetná 20 a 13). Budova disponuje kvalitním přehledovým plánem u vrátnice, nicméně jako celek je na orientaci spíše náročná.


Suterén: Výstavní prostory nepřístupné.

Přízemí: Bez asistence je přístupné celé přízemí mimo tzv. Císařského sálu (3 schody).

1. patro: Přístupné. Velká aula a přiléhající prostory včetně WC jsou přístupné z přízemí objektu elektrickou plošinou u zadního schodiště. Vlastenecký sál je zpřístupněn skrze výtah v objektu Rektorátu (1. patro dále rovně skrze chodbu u kanceláře rektora k zadnímu vchodu do sálu)

2. patro: Nepřístupné.

3. patro: Nepřístupné.


Výtah

Elektrická plošina je vhodná pro všechny typy vozíků. Je obsluhována buď pracovníky Správy budov, nebo personálem vrátnice. Vzhledem k pomalejšímu chodu plošiny a velké dopravní výšce je vhodné počítat s menším zdržením cca 5 minut.


Hygienické zázemí

Přízemí: Vpravo od recepce za dvoukřídlými dveřmi u výtahu.

První patro: Naproti hlavnímu vchodu do Velké auly po pravé straně. Zamykají se – klíč je k dispozici na vrátnici, při trvalé potřebě je možnost klíč získat od Správy budov.


Fotogalerie



Poslední změna: 16. květen 2019 14:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám