Budova José Martího - původní verze


adresa: José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

web: https://www.ftvs.cuni.cz/

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D., tel. 220 172 142, , číslo dveří: E321

vrátnice: 220 171 111 nebo 220 172 000 (volejte pro asistenci v objektu)


Základní charakteristika objektu

Hlavní budova Fakulty tělesné výchovy a sportu UK je umístěna na severozápadním okraji Prahy. Jedná se o poměrně moderní budovu s nízkou mírou bariérovosti pro osoby se zdravotním postižením. Jednotlivá podlaží jsou zcela bez schodů, výjimečně se liší výšková úroveň některých křídel. Výtahy a mobilní plošiny umožňují přístup do drtivé většiny prostor. Budova slouží výhradně FTVS UK, jsou zde provozovány jak výukové, tak administrativní a další aktivity fakulty. Součástí objektu jsou také ubytovací kapacity pro studenty, řešené z části jako bezbariérové. Dále se zde nachází bezbariérově přístupná knihovna se studovnou, menza, studentská kavárna a s dopomocí přístupná sportovní hala.


Dostupnost a dopravaMHD

Nebližší stanice metra je bezbariérová stanice metra A Nádraží Veleslavín. Odtud (stejně jako z centra města) je k dispozici tram č. 20 a 26 do zastávky Vozovna Vokovice. Výstup je na ostrůvky se sníženým nájezdem, přístup k budově ulicemi Do vozovny a José Martího, bohužel spíše po vozovce, chodníky nemají snížené nájezdy. Obdobná situace platí pro příchod od zastávky Nad Džbánem, výhodou je ovšem absence dlažby na vozovce. Více na www.dpp.cz.


Parkování

Po ohlášení je možné parkovat uvnitř budovy na bočním dvoře. (Ohlášením se na FTVS rozumí ohlášení příjezdu na konkrétním pracovišti FTVS, které následně příjezd osoby ohlásí vrátnici.) Vjezd je z ulice José Martího, branou po levé straně budovy. Vrátný má k dispozici kameru a vpustí ohlášené vozidlo dovnitř. Vchod vede k výtahu v bloku E.

Alternativně lze parkovat na parkovišti přímo před budovou a využít přední bezbariérový vchod. Před budovou nicméně nejsou vyhrazená parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením.


Vstup

Hlavní vstup z ulice José Martího není bezbariérový (schodiště, těžké dveře). Bezbariérový vstup je k dispozici bočním vchodem 30 m nalevo od hlavního vchodu. Vchod je monitorován kamerou z vrátnice, zároveň je možno využít interkom. Z průchodu je po levé straně hlavní budova H a po pravé straně budova E. Tyto objekty mají odlišnou úroveň podlaží a disponují proto každá vlastním výtahem.


Interiér

Do přednáškových sálů a učeben je bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu plošně zajištěn.

Knihovna se nachází v suterénu, přístup je umožněn levým výtahem z foyer. Prostory knihovny jsou kompletně bezbariérové.

Studijní oddělení se nachází v přízemí a je plně přístupné.

Všechna podlaží jsou kompletně přístupná výtahem. V rámci jednotlivých pater se nevyskytují žádná schodiště. Jedinou zásadní překážku představuje odlišná úroveň budovy H a budovy E. Tu lze překonat buď elektrickou plošinou spojující obě první patra, nebo využitím výtahů se sjetím do úrovně dvora.

Mimo výtahy nejsou k dispozici orientační prvky pro nevidomé.


Výtah

Pro dopravu do všech pater použijte výtahy v blízkosti bezbariérového vstupu do budovy.


Hygienické zázemí

Bezbariérové toalety jsou umístěny v bloku H v přízemí u P6 a u výtahu před průchodem do bloku E, dále v 1.–3. patře. Dále pak jsou volně přístupné toalety v bloku B v 1. a 2. patře (toalety pro ženy). Euroklíč je pro případ potřeby k dispozici i na vrátnici.
Poslední změna: 11. říjen 2018 14:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám